Sertifikalarımız

ISO 9001 : 2008

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi; bir kuruluşun müşterilerinin gereksinimlerine, yasal ve mevzuat şartlarına uygun ürünler temin edebilme yeterliliğine sahip olduğunu, müşteri memnuniyetini sürekli artırmakta olduğunu gösterebilmek için sahip olması gereken şartları belirler.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardlarında süreç yaklaşımı, müşteri şartlarını karşılayarak müşteri tatminini artırmak için, kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin iyileştirilmesinde temel alınır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, tüketiciye uygun kalitede mal ve hizmet sunulmasını sağlamak amacı ile kalitenin planlanması, düzenlenmesi, yönlendirilmesi ve kontrol edilmesini içeren faaliyetler bütününü ifade etmektedir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı da bu sistemin bütününü oluşturmaktadır.

ISO 14001 : 2004

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, firmalara faaliyetlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan çevre etkilerinin belirlenmesi; bu etkilerin büyüklüklerinin değerlendirilmesi sonrasında da bu etkilerin en aza indirilmesi konusunda yardımcı olan bir araçtır. Standard firmaların kendileri için önemli olan çevre konularına yönelmesine fırsat tanır. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, kuruluşlardan; “kirliliğin önlenmesi”, “yasalara uygunluk” ve “sürekli iyileşmeyi” taahhüt etmelerini beklemektedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini temel alan bir çevre yönetim sistemi her tip ve büyüklükteki işletmenin kendi ürün, hizmet ve faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini kontrol etmesine yardımcı olan bir yönetim aracıdır.

OHSAS 18001 : 2007

İş Sağlığı ve Güvenliği, bir kuruluşun gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm insanların (çalışanların, geçici işçilerin, taşeron çalışanlarının, ziyaretçilerin, müşterilerin ve işyerindeki herhangi bir kişinin) sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörler ve koşulların bütünüdür.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile toplumda iş güvenliği bilincini sağlamak; çalışanların maruz kalabilecekleri riskleri azaltmak; iş verimini ve çalışanların performansını arttırmak, diğer işletmeler ya da müşterilere karşı duyarlı ve sorumlu bir imaj oluşturmak amaçlanmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği ise kuruluşlarda karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri olup bu standard çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmalarını sağlamaya yöneliktir.

İşyerlerinde işlerin gerçekleştirilmesi esnasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkenlerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla sistemli ve bilimsel bir şekilde tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi ve bu tehlikelere ve risklere yönelik önlemlerin alınması çalışmalarının gerçekleştirildiği bir yaklaşımdır.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği
Association of International Forwarding and Logistics Service Providers

1986 yılında kurulan Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD); Türk taşımacılık ve lojistik sektörünün en geniş kapsamlı sivil toplum kuruluşudur.

Türkiye’de ve uluslararası alanda kara, hava, deniz, demiryolu ve kombine taşımacılığın yanı sıra liman işletmeciliği, antrepo ve depo hizmetleri, hızlı kargo ve paket taşımacılığı, gümrük müşavirliği faaliyetlerinde bulunan ve lojistik hizmet üreten firmaları aynı çatı altında toplayan UTİKAD, Türk lojistik sektörünün sesi olarak sektörü ve üyelerini yurt içi ve dışında pek çok platformda temsil etmektedir.

GG İKLİM UTİKAD ÜYESİDİR..

Size uygun çözümleri birlikte bulalım.