ANTREPO ve SERBEST BÖLGE

antrepo Antrepo, Fransızca’dan dilimize geçmiş bir kelime. Kelime anlamı gümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu, korunduğu yer, ardiye olarak geçiyor. Ayrıca antrepolar eşyanın gümrük mevzuatında düzenlenen şekilde konulması hâlinde süresiz kalabildiği…
Menü